Relacje inwestorskie

Informacje Poufne

Data Symbol Źródło Temat
28.01.2019 ESPI BE Podpisanie umowy pośrednictwa z partnerem zagranicznym
04.01.2019 ESPI BE Przedłużenie współpracy z Microsoft sp. z o.o.
21.12.2018 ESPI BE Zakończenie negocjacji z Picostocks Incorporated bez rozstrzygnięcia
21.12.2018 ESPI BE Zakończenie istotnego etapu prac we współpracy z One2Tribe sp. z o.o.
19.12.2018 ESPI BE Podpisani umowy sprzedaży platformy The Ahoy
14.12.2018 ESPI BE Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki
13.12.2018 ESPI BE Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki
11.12.2018 ESPI BE Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży platformy The Ahoy i rozpoczęcie negocjacji
26.11.2018 ESPI BE Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E
23.11.2018 ESPI BE Podjęcie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwały o wprowadzeniu akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect
23.11.2018 ESPI BE Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki
21.11.2018 ESPI BE Zakończenie współpracy z Instytutem BioInfoBank Sp. z o.o.
21.11.2018 ESPI BE Ustalenie terminu przeprowadzenia kampanii testowej w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach – Dziedzicach
31.10.2018 ESPI BE Podjęcie przez Zarząd decyzji strategicznych w rozwoju platformy Eracoin
21.09.2018 ESPI BE Podpisanie umowy ramowej z One2Tribe sp. z o.o.
07.08.2018 ESPI BE Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy nabycia marki CodeAddict
03.08.2018 ESPI BE Podpisanie listu intencyjnego z one2tribe sp. z o.o.
19.07.2018 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia marki zagranicznej z branży IT
05.04.2018 ESPI BE Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
29.03.2018 ESPI BE Podpisanie umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie negocjacji z Centrum Handlowym Stara Kablownia sp. z o.o.
22.03.2018 ESPI BE Podpisanie umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie negocjacji z One2Tribe sp. z o.o.
16.03.2018 ESPI BE Podpisanie porozumienia o współpracy z Microsoft sp. z o.o.
26.01.2018 ESPI BE Dokonanie przydziału akcji serii E
21.12.2017 ESPI BE Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E
01.12.2017 ESPI BE Informacja o uruchomieniu platformy SorryCoach
30.11.2017 ESPI BE Zakończenie negocjacji w sprawie umowy ramowej
08.11.2017 ESPI BE Podjęcie decyzji o ustaleniu warunków emisji serii E i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04.11.2017 ESPI BE Podjęcie decyzji o zmianie planów emisyjnych Emitenta
24.10.2017 ESPI BE Podpisanie umowy związanej z budową i uruchomieniem giełdy EraCoin
12.10.2017 ESPI BE Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z firmą Microsoft Corporation
06.10.2017 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy ramowej
03.08.2017 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy
28.07.2017 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy
16.08.2017 ESPI BE Raport miesięczny za lipiec 2019