Relacje inwestorskie

Informacje o spółce

Nasza spółka skupia się na bioinformatyce oraz wytwarzaniem oprogramowania dla naszych klientów. Przełamujemy bariery, łącząc informatykę z biologią, dzięki czemu przyczyniamy się do postępu w medycynie i naukach przyrodniczych. Wykorzystujemy zaawansowane technologie informatyczne do analizy danych medycznych i biologicznych, pomagając odkrywać nowe możliwości dla zdrowia i życia. Działamy na przecięciu dwóch fascynujących dziedzin, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla różnych sektorów.

Bioinformatyka jako Obszar Strategiczny

Bioinformatyka jako jeden z najszybciej rozwijających się obszarów biotechnologii jest naszym podstawowym kierunkiem rozwoju. Nieustannie udoskonalamy nasze produkty i poszerzamy naszą ofertę w oparciu o wypracowane narzędzia AI oraz możliwości zastosowania analizy danych do rozwoju nowych terapii, leków oraz metod diagnostycznych. Nasze doświadczenie i zaawansowane kompetencje w tej dziedzinie pozwalają na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają branżę biomedyczną.

Rozwój opieramy na wewnętrznym zespole wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bioinformatyki, których wiedza i umiejętności są wzmocnione przez ciągłe szkolenia oraz współpracę z akademickimi ośrodkami naukowymi. Nasza infrastruktura IT zapewnia odpowiednią moc obliczeniową do przetwarzania dużych zbiorów danych biologicznych. W oparciu o te zasoby dążymy do bycia wiodącym dostawcą rozwiązań automatyzacji analizy danych medycznych bazujących na narzędziach AI, co będzie motorem zwiększenia rentowności całej działalności Proacta SA oraz zwiększania wartości dla inwestorów.

Software House

Projekty realizowane na zlecenie dla globalnych klientów z różnych sektorów, w oparciu o wewnętrzny software house stanowią stałe źródło dochodu i umożliwiają ciągły rozwój produktów własnych. Celem tej części naszej działalności jest przynoszenie stabilnych marż, co pozwoli na reinwestowanie zysków w rozwój naszych innowacyjnych projektów w obszarze bioinformatyki.

Inwestujemy w rozwój własnych produktów i technologii, które są wynikiem naszych badań i doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów dla naszych klientów. Te produkty zwiększają naszą konkurencyjność i otwierają nowe możliwości na rynkach globalnych.