Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Temat
08.05.2024 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy warunkowej
30.04.2024 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.05.2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu”
26.04.2024 EBI BE Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”
22.04.2024 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok”
15.04.2024 EBI BE Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
21.02.2024 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.05.2024 r. wraz z projektami uchwał
21.02.2024 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MARa
21.02.2024 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
21.02.2024 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
20.02.2024 EBI BE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta
26.01.2024 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13.01.2024 EBI BE Zmiany w Zarządzie Spółki
11.01.2024 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii M
29.12.2023 ESPI BE Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Proacta Sp. z o.o.
14.12.2023 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Proacta Sp. z o.o.
13.12.2023 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Proacta Sp. z o.o.
30.11.2023 ESPI BE Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Proacta Sp. z o.o.
23.11.2023 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Proacta Sp. z o.o.
14.11.2023 ESPI BE Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Proacta Sp. z o.o.
10.11.2023 ESPI BE Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną Proacta Sp. z o.o.
07.11.2023 ESPI BE Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną CDT2 Sp. z o.o.
06.11.2023 ESPI BE Podpisanie istotnej umowy
04.10.2023 ESPI BE Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z CDT2 Sp. z o.o.
03.10.2023 ESPI BE Zmiana stanu posiadania
25.09.2023 ESPI BE Zmiana stanu posiadania
25.09.2023 ESPI BE Zmiana stanu posiadania
22.09.2023 ESPI BE Zmiana stanu posiadania
22.09.2023 EBI BE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta
19.09.2023 ESPI BE Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z CDT2 Sp. z o.o.
18.09.2023 ESPI BE Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia przez spółkę zależną Proacta Sp. z o.o.
15.09.2023 ESPI BE Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną CDT2 Sp. z o.o.
18.08.2023 EBI BE Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 17/2023 z dn. 10.08.2023
10.08.2023 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii L, wraz z informacją zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect”
31.07.2023 EBI BE Zmiana adresu siedziby Emitenta
28.07.2023 ESPI BE Zawarcie umów przeniesienia udziałów Proacta sp. z o.o. na Emitenta
28.07.2023 EBI BE Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Emitenta
26.07.2023 ESPI BE Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
24.07.2023 ESPI BE Zawarcie umów objęcia akcji serii L
06.07.2023 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
30.06.2023 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
30.06.2023 EBI BE Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
30.06.2023 EBI BE Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2023 r.
28.06.2023 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
23.06.2023 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
16.06.2023 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14.06.2023 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
09.06.2023 ESPI BE Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
09.06.2023 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09.06.2023 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09.06.2023 ESPI BE Podpisanie Umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Proacta sp. z o.o.
09.06.2023 EBI BE Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
02.06.2023 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
02.06.2023 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
31.05.2023 ESPI BE Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących
26.05.2023 ESPI BE Powzięcie informacji od spółki zależnej Emitenta – CDT2 sp. z o.o. o nabyciu udziałów spółki Proacta sp. z o.o.
17.05.2023 ESPI BE Informacja o otrzymaniu korekty zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
10.05.2023 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
28.03.2023 ESPI BE Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Proacta sp. z o.o.
23.03.2023 EBI BE Rezygnacja osoby nadzorującej
09.03.2023 EBI BE Zmiany w składzie zarządu spółki
02.03.2023 ESPI BE Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
31.01.2023 EBI BE Zmiana adresu Spółki
31.01.2023 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
26.01.2023 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
20.01.2023 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
04.01.2023 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
30.12.2022 ESPI BE Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
15.12.2022 EBI BE Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
22.11.2022 ESPI BE Informacje dotyczące porozumienia o wstrzymaniu współpracy ze spółką PlayWay S.A. – dalsze działania
23.08.2022 EBI BE Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Emitenta
04.07.2022 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01.07.2022 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
01.07.2022 EBI BE Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2022 r.
20.06.2022 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
03.06.2022 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
03.06.2022 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
26.05.2022 ESPI BE Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24.05.2022 ESPI BE Podpisanie porozumienia o wstrzymaniu współpracy ze spółką PlayWay S.A.
25.04.2022 EBI BE Rezygnacja osoby nadzorującej
30.03.2022 ESPI BE Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd rejestrowy spółki myForce sp. z o.o.
28.03.2022 EBI BE Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G, H, I oraz K do obrotu w ASO na rynku NewConnect
31.01.2022 ESPI BE Aktualizacja strategii Spółki poprzez rozszerzenie kierunków rozwoju
28.01.2022 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
26.01.2022 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
21.01.2022 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
21.01.2022 EBI BE Rezygnacja osoby nadzorującej
17.12.2021 EBI BE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki CODEADDICT Spółka Akcyjna
10.11.2021 EBI BE Raport okresowy za III kwartał 2021 roku CODEADDICT Spółka Akcyjna
27.09.2021 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15.09.2021 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii K CODEADDICT Spółka Akcyjna
24.08.2021 ESPI BE Informacja o wysokości złożonych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii K
13.08.2021 ESPI BE Publikacja Suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K
13.08.2021 ESPI BE Korekta raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 w sprawie powzięcia informacji o zawarciu istotnej umowy przez spółkę Raisemana sp. z o.o.
13.08.2021 ESPI BE Informacja o istotnej Umowie dla Raisemana sp. z o.o.
12.08.2021 EBI BE Raport okresowy za II kwartał 2021 roku CODEADDICT Spółka Akcyjna
30.07.2021 ESPI BE Korekta raportu bieżącego ESPI nr 17/2021
30.07.2021 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
29.07.2021 ESPI BE Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
27.07.2021 EBI BE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki
23.07.2021 ESPI BE Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K
29.06.2021 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
29.06.2021 EBI BE Powołanie osoby zarządzającej
29.06.2021 EBI BE Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29.06.2021 EBI BE Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2021 r.
28.05.2021 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
28.05.2021 ESPI BE Zaktualizowana strategia Spółki do 2026 roku
28.05.2021 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
21.05.2021 ESPI BE Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
19.03.2021 ESPI BE Wstrzymanie negocjacji z Softie sp. z o.o.
15.03.2021 ESPI BE Przedłużenie negocjacji
11.03.2021 ESPI BE Zakończenie negocjacji
11.03.2021 ESPI BE Odstąpienie od publikacji wybranych danych finansowych z działalności Spółki
22.02.2021 ESPI BE Podpisanie listu intencyjnego z Softie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17.02.2021 ESPI BE Podpisanie listu intencyjnego z Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j.
12.02.2021 EBI BE Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
27.01.2021 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii J
22.01.2021 ESPI BE Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
22.01.2021 ESPI BE Zawarcie umowy objęcia akcji z Inwestorem
19.01.2021 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
18.01.2021 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
18.01.2021 EBI BE Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18.01.2021 r.
05.01.2021 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21.12.2020 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2021 r. wraz z projektami uchwał
21.12.2020 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2021 r. wraz z projektami uchwał
21.12.2020 ESPI BE Podpisanie umowy inwestycyjnej
04.12.2020 ESPI BE Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Zarząd spółki CodeAddict S.A. negocjacji ze spółką PlayWay S.A. w sprawie ustalenia warunków realizacji wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego podjęcia ścisłej współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i wydawania gier komputerowych
04.12.2020 ESPI BE Podpisanie listu intencyjnego z PlayWay S.A.
25.11.2020 EBI BE Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta CODEADDICT
25.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
25.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
25.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
23.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
23.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20.11.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20.11.2020 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
19.11.2020 EBI BE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki
02.11.2020 EBI BE Rezygnacja osoby zarządzającej
02.11.2020 EBI BE Rezygnacja osoby zarządzającej
02.11.2020 EBI BE Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki BIT EVIL Spółka Akcyjna
14.10.2020 ESPI BE Raport sprzedażowy za trzeci kwartał 2020
31.08.2020 EBI BE Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
31.08.2020 EBI BE Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31.08.2020
31.08.2020 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
27.08.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach
27.08.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach
24.08.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach
24.08.2020 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii H
18.08.2020 ESPI BE Korekta raportu ESPI 19/2020 dotycząca transakcji dokonanych przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu
18.08.2020 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach
18.08.2020 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii G
12.08.2020 ESPI BE Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
04.08.2020 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
04.08.2020 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
29.07.2020 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok oraz informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
27.07.2020 ESPI BE Nabycie 30% udziałów w spółce Investcon Fund sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Raisemana sp. z o.o.)
14.07.2020 ESPI BE Raport sprzedażowy za drugi kwartał 2020 BIT EVIL S.A.
06.07.2020 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy
29.06.2020 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
15.06.2020 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
09.06.2020 ESPI BE Otrzymanie powiadomienia o transakcjach na akcjach
09.06.2020 ESPI BE Zawarcie istotnej umowy z inwestorem
09.06.2020 EBI BE Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
05.06.2020 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
05.06.2020 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
05.06.2020 EBI BE Odwołanie członka organu nadzorującego.
05.06.2020 EBI BE Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 5.06.2020 r.
28.05.2020 EBI BE Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect
27.05.2020 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
20.05.2020 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji z inwestorem
20.05.2020 EBI BE Zmiana adresu emitenta oraz rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
13.05.2020 EBI BE Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
28.04.2020 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.06.2020 r.
28.04.2020 ESPI BE Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 30.04.2020 r.
28.04.2020 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.06.2020 r.
28.04.2020 EBI BE Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 30.04.2020 r.
14.04.2020 ESPI BE Raport sprzedażowy za pierwszy kwartał 2020 BIT EVIL S.A.
03.04.2020 EBI BE Rezygnacja osoby zarządzającej BIT EVIL Spółka Akcyjna
03.04.2020 EBI BE Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
03.04.2020 ESPI BE Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
03.04.2020 ESPI BE Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
02.04.2020 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 30.04.2020 r.
02.04.2020 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 30.04.2020 r.
02.04.2020 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 30.04.2020 r.
17.03.2020 ESPI BE Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
17.03.2020 EBI BE Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność
24.01.2020 ESPI BE Zmiana terminu publikacji wybranych danych finansowych
21.01.2020 ESPI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14.01.2020 ESPI BE Raport miesięczny za grudzień 2019
31.12.2019 ESPI BE Sprzedaż platformy BrandSabbath
18.12.2019 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18.12.2019 ESPI BE Otrzymanie zawiadomienia o transakcji od osób zobowiązanych
16.12.2019 ESPI BE Raport miesięczny za listopad
06.12.2019 EBI BE Uzupełnienie raportu 23/2019 – Powołanie osób nadzorujących
15.11.2019 ESPI BE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów BIT EVIL S.A.
15.11.2019 EBI BE Powołanie osób nadzorujących BIT EVIL Spółka Akcyjna
15.11.2019 EBI BE TTreść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15.11.2019. BIT EVIL Spółka Akcyjna
14.11.2019 ESPI BE Raport miesięczny za październik 2019 BIT EVIL S.A. BIT EVIL S.A.
24.10.2019 EBI BE Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r. BIT EVIL S.A.
24.10.2019 EBI BE Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r. BIT EVIL Spółka Akcyjna
24.10.2019 EBI BE Rezygnacja osób nadzorujących BIT EVIL Spółka Akcyjna
18.10.2019 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 15.11.2019
18.10.2019 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 15.11.2019
15.10.2019 ESPI BE Raport miesięczny za wrzesień 2019
16.09.2019 ESPI BE Raport miesięczny za sierpień 2019
16.08.2019 ESPI BE Raport miesięczny za lipiec 2019
15.07.2019 ESPI BE Raport miesięczny za czerwiec 2019
02.07.2019 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
28.06.2019 ESPI BE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
19.06.2019 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał
14.06.2019 ESPI BE Raport miesięczny za maj 2019
31.05.2019 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał
31.05.2019 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał
14.05.2019 ESPI BE Raport miesięczny za kwiecień 2019
07.05.2019 EBI BE Zmiany w zakresie stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.
26.04.2019 EBI BE Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
26.04.2019 EBI BE Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15.04.2019 EBI BE Raport miesięczny za marzec 2019r
12.04.2019 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 kwietnia 2019 roku
12.04.2019 EBI BE Powołanie osoby zarządzającej
12.04.2019 EBI BE Zmiany w składzie organu nadzorującego
12.04.2019 EBI BE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2019 roku oraz zmiany Statutu
22.03.2019 ESPI BE Podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu umowy licencyjnej na korzystanie z silnika Snipay
15.03.2019 ESPI BE Podpisanie porozumienia dotyczącego spółki celowej do realizacji projektu SEMOF Smart Energy Market of the Future
14.03.2019 EBI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu
14.03.2019 ESPI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu
14.03.2019 EBI BE Raport miesięczny za luty 2019 r.
28.02.2019 ESPI BE Wyznaczenie terminu przeprowadzania testowej kampanii Eracoin w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach – Dziedzicach
25.02.2019 ESPI BE Przystąpienie do spółki realizującej projekt Smart Energy Market of the Future
21.02.2019 ESPI BE Podjęcie decyzji o zamiarze przystąpienia do nowo tworzonej spółki realizującej projekt Smart Energy Market of the Future
20.02.2019 ESPI BE Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z SOLAR NETEWORKS Sp. z o.o.
19.02.2019 ESPI BE Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z Lion Energy Group Sp. z o.o.
18.02.2019 ESPI BE Zaktualizowana strategia Spółki do 2021 roku
15.02.2019 EBI BE Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk – publikacja raportów miesięcznych
14.02.2019 ESPI BE Rozpoczęcie prac nad weryfikacją strategii Spółki do 2021 roku
13.02.2019 ESPI BE Rejestracja akcji serii F w KDPW BIT EVIL S.A.
02.01.2019 EBI BE Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
28.12.2018 EBI BE Powołanie osoby zarządzającej
28.12.2018 EBI BE Powierzenie funkcji prezesa zarządu
28.12.2018 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
28.12.2018 EBI BE Rezygnacja osoby zarządzającej
28.12.2018 EBI BE Rezygnacja osoby nadzorującej
20.12.2018 EBI BE Podpisanie umowy o badaniu sprawozdań finansowych Spółki
06.12.2018 EBI BE Powołanie osób zarządzających
06.12.2018 EBI BE Powołanie osoby nadzorującej
29.11.2018 ESPI BE Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E
14.11.2018 ESPI BE Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018 ESPI BE Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018 ESPI BE Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018 ESPI BE Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
09.11.2018 EBI BE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
01.10.2018 EBI BE Rezygnacja osoby nadzorującej BIT EVIL Spółka Akcyjna
01.10.2018 EBI BE Zakończenie subskrypcji akcji serii F BIT EVIL Spółka Akcyjna
01.10.2018 EBII BE Oświadczenie o wysokości objętego kapitału i dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w Statucie BIT EVIL Spółka Akcyjna
30.09.2018 ESPI BE Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę zarządzającą
24.08.2018 ESPI BE Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę zarządzającą
26.07.2018 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2018 roku
26.07.2018 EBI BE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lipca 2018 roku
29.06.2018 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
29.06.2018 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku
29.06.2018 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
29.06.2018 EBI BE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku
07.06.2018 ESPI BE Otrzymanie uzupełnienia zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzaniu Spółki
30.05.2018 ESPI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
30.05.2018 EBI BE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
25.04.2018 ESPI BE Podpisanie umowy licencyjnej na korzystanie z silnika Snipay pod marką EraCoinPay
24.04.2018 ESPI BE Podpisanie umowy sprzedaży marki Sorry Coach
23.03.2018 EBI BE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
14.02.2018 EBI BE Raport okresowy za IV kwartał 2017 r
09.02.2018 EBI BE Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E
30.01.2018 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku – korekta
26.01.2018 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
29.12.2017 EBI BE Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok
05.12.2017 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
05.12.2017 EBI BE Powołanie osób nadzorujących
05.12.2017 EBI BE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
08.11.2017 EBI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
08.11.2017 ESPI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
04.11.2017 EBI BE Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
04.11.2017 ESPI BE Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
28.11.2017 ESPI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
28.11.2017 EBI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
15.10.2017 EBI BE Rezygnacja osób nadzorujących
13.10.2017 EBI BE Rezygnacja osób nadzorujących
07.07.2017 ESPI BE Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
04.07.2017 EBI BE Terminy przekazywani raportów okresowych w 2017
25.05.2017 ESPI BE Uzyskanie dostępu do systemu ESPI