Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Tomasz Chęciński

(członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

Rafał Maurycy Wnorowskie

(członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie spełnia kryterium niezależności, wykazując również rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

Dawid Sukacz

(członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

Katarzyna Grzywacka

(członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

Sławomir Kasiński

(członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)