Relacje inwestorskie

Data wprowadzenia akcji spółki

  • data debiutu 12.07.2017 Bit Evil S.A.
  • nazwy historyczne spółki: Bit Evil S.A., Codeaddict S.A.
  • data wprowadzenia do obrotu serii A1,A2,B,C,D Bit Evil S.A. 30.06.2017
  • data wprowadzenia do obrotu serii E Bit Evil S.A. 23.11.2018
  • data wprowadzenia do obrotu serii F Bit Evil S.A. 18.02.2020
  • data wprowadzenia do obrotu serii H,I oraz K Codeaddict S.A. 08.12.2022