PRODUKTY I USLUGI

Przyszłość biznesu z usługami AI/ML
 i precyzyjnymi modelami predykcyjnymi

PORTAL PACJENTA

Innowacyjne usługi AI/ML, modele predykcyjne dla każdej branży!

  • projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych modeli predykcyjnych AI/ML
  • konsulting technologiczny – wsparcie w transformacji cyfrowej w oparciu o rozwiązania i narzędzia AI/ML
  • wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów B+R
  • wytwarzanie oprogramowania
  • utrzymanie i rozwój systemów informatycznych
  • analiza danych, w tym danych medycznych i genetycznych
  • usługi bioinformatyczne

Korzyści z zastosowania AI/ML, modeli predykcyjnych w usługach medycznych

Spersonalizowane terapie: lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta dzięki wykorzystaniu cyfrowego modelu pacjenta.
Zwiększona precyzja diagnostyczna: dokładniejsze diagnozy i skuteczniejsze leczenie dzięki analizie ogromnych ilości danych pacjentów.
Wsparcie dla lekarzy: ułatwienie lekarzom podejmowania trafnych decyzji terapeutycznych dzięki dostępowi do kompleksowych informacji.
Poprawa jakości opieki: lepsza koordynacja opieki nad pacjentem i wyższe standardy leczenia.